[Hacklabs] [gandalf@causaencantada.org: [Hacklab] vídeo de Stallman]

strafwetboek at causaencantada.org strafwetboek at causaencantada.org
Tue May 4 22:29:20 CEST 2004


----- Forwarded message from gandalf at causaencantada.org -----

From: gandalf at causaencantada.org
To: hacklab at causaencantada.org
Subject: [Hacklab] vídeo de Stallman
Reply-To: O laboratorio do profesor bacterio <hacklab at causaencantada.org>
Date: Tue, 4 May 2004 13:31:15 +0200
User-Agent: Mutt/1.5.5.1+cvs20040105i


A URL que pasei o outro día cun vídeo da entrevista con Stallman no C33
apuntaba a un ficheiro incompleto, pero conseguín outro:

	http://femerlin.usc.es/~sdocio/RMS-C33.avi   (275M)

Lamentablemente a compresión deste é menor, de xeito que a cambio de ter
os cinco minutiños escasos que lle faltaban ó primeiro pesa 175M máis :(

A ver se consigo esta tarde reducilo algo co mencoder.
Tamén me baixei unha charla en formato SPX, pero non sei con qué abrilo
:(
	http://femerlin.usc.es/~sdocio/stallman.spx   (6.8M)

Saúdos.
_______________________________________________
hacklab mailing list
hacklab at causaencantada.org
https://listas.causaencantada.org/cgi-bin/mailman/listinfo/hacklab

----- End forwarded message -----More information about the Hacklabs mailing list