[Hacklabs] [susinho@ultreia.org: saúdos]

strafwetboek at causaencantada.org strafwetboek at causaencantada.org
Fri May 14 23:43:39 CEST 2004


es posible retrasar la decisión sobre la propuesta irlandesa para la
directiva de patentes en la votación del 17-18 (hemos conseguido que la
presidencia irlandesa proponga RETRASAR la votación para el 18, por que
parece que le están creciendo los enanos en relación a la cosa de las
patentes... por qué será? ;)

importante: una representación irlandesa ha bajado hoy para negociar com
portugal: es muy probable que mañana estén en Madrid para hacerlo con
Montilla (Industria, el que decide esto) o Zapatero. si podeis enteraros
de donde podría tener lugar esa reunión, por favor, difundidlo.

el diagrama de flujo que muestra cómo podría bloquearse la propuesta
irlandesa en la votación está abajo de todo. bastaría con que el
gobierno español plantee sus dudas y pida una discusión de la cuestión.
solo con eso, lograríamo retrasar la decisión hasta despues de las
elecciones. hagamos todo lo posible para que esto llegue a suceder.

parece que la cosa está en nuestras manos. difundid esta información,
parece que esto depende de nosotr at s.


----- Forwarded message from Suso Baleato <susinho at ultreia.org> -----

From: Suso Baleato <susinho at ultreia.org>
To: nonpatentes at causaencantada.org
Subject: saúdos
Date: Fri, 14 May 2004 23:33:38 +0200
User-Agent: Mutt/1.5.5.1+cvs20040105i

aúdos xentes:

tiña previsto enviarvos un pequeno resumo do encontro pero será imposible
hoxe: estou absolutamente inmerso nunha rolda de contactos xa que 
acabamos de enterarnos de que o presidente irlandés estivo esta tarde en
Portugal negociando con Durão Barroso a súa postura que
tamén está a plantexar dúbidas, e o máis probabel é que mañá se pase por
Madrid a facer o proprio co ministro español e/ou con zapatero nunha
xira que o levará a Berlín despois de facer consultas en Francia. Ao
parecer as declaracións de Nogueira (BNG) -o exemplo de Pitágoras/regra de
tres- influiu na postura do goberno portugués proclive en principio á postura
irlandesa, aínda que nestes momentos descoñecemos os resultados da
negociación.

confírmovos que o goberno danés acaba de facer público que non dará o
seu consentemento se a proposta irlandesa permite, como eles afirman, a
patentabilidade de software.

unha novedade tamén de última hora é un fax -precioso- do goberno
italiano que está a ser distribuido entre os ministros dos estados
membros e que provocou unha reunión de urxencia nesta tarde en Londres
onde está a ser renegociado o acordo do pasado mércores que aseguraba
unha maioría suficiente para a aprobación da proposta irlandesa.

en canto ao goberno español, xa oístes as declaracións desta noite
falando do 'campo de minas' para referirse á política europea que agora
están a herdar do anterior goberno. a metáfora que empregamos durante as
manifestacións do parlamento eran que a directiva era en realidade un
'campo de minas de patentes' o que confirma que as nosa postura está a
ser considerada seriamente polo ministerio do señor montilla, a través
do noso contacto no COREPER. é evidente que a postura do goberno español
aínda non recibiu o visto bó do ministro que só podería ser emitido
contrariando a postura política do PSOE e por eso:

prégovos que nas próximas horas e durante este fin de semana, tratedes
de contactar con todas as personas con relación ou influéncia política
no ámbito do PSOE/goberno español para facer notar a existenza do
problema mesmo no noso ámbito, e tratando de conseguir esto é *moi*
importante*! declaracións públicas de altos cargos ou representantes do
PSOE acerca da proposta irlandesa ou da cuestión de patentes. calquera
declaración pública -adecuadamente xestionada- desencadena unha serie de
reaccións que consiguen quebrar o hermetismo do goberno e do ministerio,
e axúdanos a facer prevalecer a nosa postura que representa o interese
tanto das PEMES como dos movemento do software libre. creo que a chave
está en ofrecernos para asesoralos, para axudalos a entender un problema
que intúen pero non entenden. lembrade que a estratexia irlandesa
consiste en quitarlle ferro á cuestión e dala por feita: non é así,
existen dúbidas e o problema afecta a toda a economía europea,
espacialmente as PEMEs.

acaba de chegar un correo no que me confirman que como resultado 
das negociacións de Londres xa gañamos 24 horas: a presidencia irlandesa
acaba de propoñer RETRASAR a votación até o día 18!! ieso quere decir
que acaban de perder a maioría!! outro empuxón e conseguimos que teñan
que deixalo até despois das eleccións! 

Unha última cousa: acabamos de descubrir a maneira de bloquear a
proposta no decurso da reunión: pode depender de nós, este é o diagrama
de fluxo:

According to Schon, German Foreign Office, +49-30-50003755 (in
office today till ca 15:00 CEST), stopping the council proposal cannot
be initiated by Germany, because Germany had reservations
last time too.

It only can be initiated by a country raising "new" 
opposition, such as Spain.

At the meeting this would look like this: 

Irish presidency: "Here we've got a list of A items. Any remarks 
on this?"

If the Spanish representative remains silent at this point, the 
A items (including our beloved directive) are passed. So
instruct the Spanish represantive to say "Yes. We want to discuss
the directive on software patents".

ou sexa: se cando a presidencia diga "Aquí temos unha serie de puntos
para ser aprobados. Algunha cuestión?", entón temos que conseguir que o
goberno español resposte: "Sí. Nós queremos unha discusión sobre
patentes de software". O motivo polo que ten que ser o goberno español e
non o alemán, é que o goberno alemán xa tiña reservas sobre a proposta,
e só pode ser planteada a cuestión por gobernos que non o tiveran feito
antes, unha vez plantexada a cuestión polo goberno español entón os
alemáns poderán falar.

esto pode estar dependendo de nós! ánimo!!

----- End forwarded message -----More information about the Hacklabs mailing list