[Hacklabs] [OffTopic] ATAC SENSEFILS: jornada de seguretat wireless

Simó Albert i Beltran sim6 at sindominio.net
Fri Nov 5 00:02:33 CET 2004


 //====\\
||Català||
 \\====//

Hola a tots,

Esteu convidats a una jornada de seguretat sensefils que muntem
dissabte 13 de novenbre a Mataró.
Amb l'excusa d'un concurs (de moment sense premis), pretenem
montar una party wireless per compartir coneixements i experiències
sobre seguretat. També hi haurà algunes conferències.

Per més informació:

http://actividades.matarowireless.net

Oberts a col·laboracions, ponències... :-)

Mataró Wireless  --  Mataró Sensefils -- Iluro Wireless -- HackLab Nòmada //========\\
||Castellano||
 \\========//

Hola a todos,

Estais todos invitados a una jornada de seguridad wireless que montamos
el sábado 13 en Mataró.
Con la excusa de un concurso (sin premios hasta el momento), pretendemos
montar una party wireless para compartir conocimientos y experiencias
sobre seguridad. Tambien habrá algunas conferencias.

Para más información:

http://actividades.matarowireless.net

Estamos abiertos a colaboraciones, ponencias... :-)

Mataró Wireless  --  Mataró Sensefils -- Iluro Wireless -- HackLab Nòmada

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : /pipermail/hacklabs/attachments/20041105/353dfa62/attachment.pgp


More information about the Hacklabs mailing list