Re: [Hacklabs] Debat (era... [Kernel Panic] neutralidad?¿)

xabier xabier at sindominio.net
Wed Apr 27 18:09:46 CEST 2005


me ha costado un poco seguir la lectura del txt en catalá pero creo que 
he pillado la idea general. Creo que esta reflexión se repite ya muchas 
veces y que forma parte del consenso mínimo que mantenemos en estos 
momentos entre los hacklabs:

* que necesitamos articular nuestro discurso al margen (pero no 
enfrentados con) los argumentos economicistas, diplomáticos y 
academicistas sobre los que se han desarrollado todas las acciones de 
protesta y lobby contra las patentes
* que tenemos que ser capaces de hacer llegar ese discurso al menos a 
las bases sociales en las que participamos y mostrar la represión que 
está sufriendo no sólo las PYMES del sector informático sino *toda* la 
sociedad cuando se privatizan monopolíticamente las ideas y la cultura
* y que tenemos que buscar fórmulas de acción directa con las que 
intervenir en la privatización y control del procomún,

Lo que nos falta el ponernos a ello, sacar tiempo y recursos para 
trabajar en red. Por eso creo que es importante que previamente 
discutamos estos asuntos en nuestros hacklabs locales para poner luego 
en común las propuestas que vayan surgiendo. Entre otros posibles 
espacios de coordinación, propongo juntarnos en las jornadas copyleft de 
Donostia (en las que podemos aprovechar dinero institucional para pagar 
el viaje de la gente). Desgraciadamente en metabolik estamos demasiado 
cargados de trabajo como para coordinar más cosas que el encuentro en 
las jornadas copyleft, pero quedan muchas cosas por hacer.

un abrazo,

x


Genís wrote:
> M'agradaria encetar un debat, si la gent m'ho permet.
> 
> En vista de que la lluita contra les patents està resultant infructuosa,
> que l'acció política de la UE està clarament contra els nostres
> interessos; en vista que el govern juga amb nosaltres quan parla de
> neutralitat tecnològica i que el pes dels lobbys és més fort que el
> poder de la papeleta de la urna... No és moment ja de replantejar-nos
> la nostre acció política?
> 
> La comunitat del programari lliure que contempla la vesant política
> d'aquest, els hacklabs que aspiran a ser una síntesi entre tècnica i
> acció política (o social, que hi ha gent que encara ho separa) o
> simplement les persones que tenen conciència sobre els seus drets i la
> perillositat d'una tecnologia "neutral" al servei del poder i l'interés
> econòmic. Tot aquest conglomerat de persones que som i que aspirem a
> moltes coses de les nostres vides, probablement dispars entre sí, però
> que convergem en aquest punt almenys, hauriem de fer un replantejament
> de cap a on estem anant amb l'acció política que estem fent, si és que
> en fem cap.
> 
> Sense menyspreuar la feina que la gent de CALIU i el seu entorn contra
> les patents està fent (probablement la única a Catalunya), em temo molt que l'estratègia
> escollida per ells no està resultant prou eficient. Per a més inri, la
> movilització dels agents que abans he esmentat hem estat completament
> insuficient. Alguna gent hem adoptat una actitut passiva, d'altres hem
> preferit delegar la nostra capacitat d'acció a qui ja es movia... En
> definitiva, per diversos motius hem acabat per a no mostrar-nos tots i
> totes les que erem. Hem acabat perdent una de les poques armes que tenim
> com a elements aliens a la classe política, que és el nombre, la
> quantitat. Quants som? Impossible de contestar-ho ara mateix, però menys
> cert és que si no ens mostrem com a elements individuals no ens sumarem.
> I finalment el resultat del sumatori no serà visualitzat, ni pels
> mitjans, ni pels contra-mitjans, ni per les classes dirigents ni per
> nosaltres mateix at s.
> 
> Estem cedint la nostra capacitat de participar en aquest procés polític,
> i no haurem pogut, almenys, evidenciar la farsa.
> 
> Qui em coneix sap que renego de l'acció política mediada, però ambtot
> hem sigut incapaços de coordinar-nos. I per a una crítica major, els
> hacklabs hem sigut incapaços d'extendre el conflicte allà on ens
> tobàvem; molt poques han estat les iniciatives en aquesta direcció i ara
> s'està tornant a parlar de reaccionar (potser per última vegada abans
> que la lluita canviï de direcció definitivament), reagrupar-nos de nou i
> intentar-ho una última vegada.
> 
> Que cadascú aboqui el que senti o cregui que hagi de dir.
> Salut.
> 
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Hacklabs mailing list
> Hacklabs at listas.sindominio.net
> https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/hacklabs

-- 
construir subjetividad a través de la técnica
para dejar de estar sujetos a la tecnología

 +-----------------------------------------------------------+
 |  X-Evian.org :: Debian GNU/Linux Sid :: kernel 2.4.26  |
 |-----------------------------------------------------------|
 | xabier barandiaran   http://www.sindominio.net/~xabier |
 | Metabolik BioHacklab    http://metabolik.hacklabs.org |
 | Autonomia Situada http://sindominio.net/autonomiasituada |
 +-----------------------------------------------------------+
wget -O - http://sindominio.net/~xabier/xabier.gpg.asc | gpg --importMore information about the Hacklabs mailing list