[Hacklabs] Astraren eta Hackelarreren egoera / Situación de Astra y Hackelarre (EUSKARA / CASTELLANO)

Shadowfox - Hackelarre shadowfox.hb at gmail.com
Sat Jan 26 23:38:55 CET 2008


*** EUSKARAZ ***
---------------------------

Posta hau Astrako gaurko asanbladan eztabaidatutakoa azaltzeko idazten
dut. 2007ko hackmeetinga baino gutxi beranduago Astran karga probak
burutu ziren eraikinaren egoera aztertzeko helburuarekin. Jaso dira
ikerketa horren emaitzak, eta hauen arabera eraikinak ez ditu erabilia
izateko baldintzak betetzen. Hori dela eta Astrako jendea eta
udaletxea harremanetan jarri ginen (okupazioaren ostean Astra
udaletxeak erosi baitzuen espazio publiko moduan eskeintzeko).

Akordio batera heltzen ari gara, printzipioz Astra bota eta bertan
beste eraikin publiko berri bat altxatzeko proposamena dago, 3 urteko
lanak izango zirelarik. Lan hauek burutzen diren bitartean Astrako
jendea eta kolektiboak Auditorioko eraikinera mugitzea aurrikusten da,
eraikineko kristaleretatik pasilekua ikusten delarik. Batzuek
komentatu dutenez, espazio handia da auditorio delakoa.

Bitartean, segurtasun neurriak direla medio ezin izango dugu Astra
erabili, inolako arazorik gabe sartu daiteke edonor lanen bat
burutzeko, baina ezin izango da ekintza publikorik gauzatu bertan.
Pasilekura joatea datorren hilerako aurrikusten da.

Gaurko asanbladan argi utzi dugu proiektua bera eta bere xehetasunak
ondo lotu arte eta konpromezu guztiak bete arte ez garela Astratik
mugituko. Datorkigunaren aurrean izakera positiboa hartuko dugu, ez
baita ezeren bukaerea, aldaketa bat baizik.

Bestalde, Astra ibiltaria ideiari buruz ere eztabaidatu da, espazio
berrian ezin izango dira Astran egiten ziren ekintza guztiak burutu,
horien adibide garbi bat kontzertuena da, horren tankerako ekintzak
egiteko, Astra beste leku batzuetara mugituko da, hau da, kontzertu
bat eman nahi izan ezkero, Trinkete antitxokoa edo ta Iparragirre Rock
Elkartearen lokalak erabiltzea.

Honi buruzko asanbladak zapatu arratsaldeetan egiten dira Astran,
enaiz orduarekin gogoratzen, 7ak inguru dela uste dut. Beraz, Astraren
mugitze prozesu honetan parte hartu eta bere laguntza eskeini nahi
duen edonor etorri daiteke. Honetaz gain, azkenean espazio berrira
mugituko baldin bagara, gauza guztiak mugitzeko lan egun bat jarri
behar izango da, ahal duen edonork ibilgailua ekartzeak asko lagunduko
liguke kargak mugitzeko.

Egoera hau ikusita, eta berau gure hacklabera zuzenduta, momentu
honetan ezin dugu inolako sare estrukturarik izan, eta hau muntatzea
denbora, indar eta material galtze hutsa izango litzateke. Behin
espazio berrira mugitzen garenean berriz hasiko gara zerotik. Gainera,
momentu honetan telefono linea barik gaude Astran, zergaitia ez
dakigularik, ziurrenik ordaindu gabeko fakturaren bat edo, beraz,
oraindik ezin izango dugu inolako zerbitzaririk jarri bertan, nahi
izan genuen moduan, itxaron egin beharko dugu, aste honetarako web
zerbitzaria martxan izan nahi genuen. Web zerbitzaria lanean eta
jendearekin internet bidezko komunikazioa izateko, nik hurrengo
irtenbideak ikusten ditut:

 1.- Espazio berrira heldu arte itxaron eta guztia bertan muntatu.
 2.- Biltegiratze espazioa eskatu beste kolektibo (mundurat,
sindominio) edo norbanakoei.
 3.- Hosting bat alokatu.

Niretzat momentu honetan ideia hoberena beste kolektiboren bati
biltegiratze espazioa eskatzea litzateke.

Posta hau zerrenda desberdinetara bidali dut, beraz, koordinazioa ondo
eramateko hoberena erantzunak Hackelarreko posta zerrendara bidaltzea
izango da, eta ahal izan ezkero gaztelaniaz erantzun, kolektibo
guztietako jendearen aportazioak biltzeko.

Bueno, ba hau da guztia nire ustez, zuen aportazioen zain gaude
Hackelarretarrak.

Mila esker posta LUZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE hau irakurtzearren.*** EN CASTELLANO ***
-------------------------------------
Escribo este correo para exponer lo debatido hoy en la asamblea de
Astra. Poco después del hackmeeting'07, en Astra se realizaron pruebas
de carga con el fin de evaluar el estado del edificio. Ya se han
recibido los resultados de ese análisis, y según estos el edificio no
cumple los requisitos para poder ser utilizado. Por ello, la gente de
Astra y el ayuntamiento nos hemos puesto en contacto (después de la
okupación el ayuntamiento compró Astra para ofrecerlo como espacio
público).

Estamos llegando a un acuerdo, en principio hay una propuesta para
demoler Astra y construir un nuevo edifio público, las obras durarían
3 años. Se prevé que mientras duren las obras las personas y
colectivos de Astra se muevan al edificio del auditorio. Según han
comentado a través de las cristaleras del auditorio se ve el pasileku
y el espacio del auditorio es amplio.

Debido a medidas de seguridad no podrá utilizarse Astra hasta
trasladarnos el nuevo espacio, cualquiera podrá entrar y salir sin
ningún problema para realizar algún trabajo, pero no se podrán
realizar actividades públicas. El traslado al auditorio se prevé para
el mes que viene.

En la asamblea de hoy hemos dejado claro que hasta que hasta atar bien
el proyecto y sus detalles y hasta que no se cumplan todos los
compromisos no nos moveremos de Astra. Vamos a tomar una actitud
positiva ante lo que nos viene, pues no es el fin de nada, solo es un
cambio.

Por otro lada, se ha debatido también sobre la idea de "Astra
ibiltaria" (Astra ambulante), en el nuevo espacio no podrán realizarse
todas las actividades que se realizaban en astra, un claro ejemplo de
ello es el de los conciertos, para hacer actividades de ese tipo Astra
se moverá, eso quiere decir que si se quiere dar un concierto, se
utilizara el "Trinkete antitxokoa" (Un local que tienen unos chavales
y lo ofrecen para hacer actividades culturales) o los locales de
"Iparragirre Rock Elkartea" (La asociación de Rock de Gernika).

Las asambleas sobre este tema se realizan los sábados por la tarde en
Astra, no recuero la hora, pero creo que es sobre las 7, todo aquel
que quiera participar en el proceso de traslado de Astra y quiera
ofrecer su ayuda es libre de venir. Además de esto, si al final nos
movemos al nuevo espacio, habrá que poner un "Lan eguna" (Jornada de
trabajo), que quién pudiera trajera su vehículo ayudaría mucho para
mover las cargas.

Al ver esta situacion, y orientandola a nuestro hacklab, en estos
momentos no podemos tener ninguna estructura de red, y el hecho de
montarla no sería más que una pérdida de tiempo, fuerza y
material.Cuando nos movamos al nuevo espacio volveremos a empezar de
cero. Además, ahora mismo estamos sin línea de teléfono en Astra sin
saber el motivo, seguramente será alguna factura sin pagar o algo así,
de momento no podremos poner ningun tipo de servidor ahí, tal y como
queríamos, tendremos que esperar, queríamos tener el servidor Web para
esta semana. Para tener el servidor Web en marcha y comunicación con
la gente mediante internet, veo las siguientes soluciones:

 1.- Esperar a llegar al nuevo espacio y montarlo todo ahí.
 2.- Pedir espacio de almacenamiento a otros colectivos (mundurat,
sindominio) o individuales.
 3.- Alquilar un hosting.

En mi opinión la mejor idea en este momento es pedir espacio de
almacenamiento a otro colectivo.


He envíado este correo a distintas listas, por lo cual, lo mejor para
llevar bien la coordinación es enviar las respuestas a la lista de
correo de Hackelarre, y mientras se pueda contestar en castellano,
para así acoger las aportaciones de la gente de todos los colectivos.

Bueno, pues esto es todo en mi opinión, los de Hackelarre estamos
esperando vuestras aportaciones.

Mil gracias por este correo tan LARGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

-- 
Egonezintasuna, jakinmina eta ikasteko gogoa da zuongandik bereizten
gaituena, delinkuente deitzen gaituzue, baia justizian sinisten dugu,
ez ordea okerki eta modu berdinean izendatzen duzuen zuen legegintza
sistema ustel horretan.

Shadowfox


More information about the Hacklabs mailing list