[Hacklabs] bus pel HackMeeting

Blackhold blackholdmailer at gmail.com
Tue Jul 27 11:29:51 CEST 2010


buenas,
os informo que los que estéis por la zona de barcelona va a salir un
bus de la cooperativa integral hacia el hackmeeting.

pronto daremos mas información ;)
. . . . . . . . . . . . .
Blackhold
http://hackerspaces.org/wiki/Hackerspace_Barcelona
No atribueixis sentiments humans a les màquines, simplement no els agrada.
---------- Forwarded message ----------
From:  <bus en cooperativaintegral.cat>
Date: 2010/7/27
Subject: bus pel HackMeeting
To: blackholdmailer en gmail.com


hola companya,

teniu el bus cooperatiu
(http://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/6718/bus-cooperatiu/)
reservat pel 21-24 octubre a Saragossa.

En  parlem ?


Puja’t al Bus!

sara
grup del projecte BUS

COOPERATIVA INTEGRAL


More information about the Hacklabs mailing list