[hackmeeting] CALL4NODES definitivo (en catalH IH 0H

hubble hubble en telefonica.net
Lun Ago 25 23:23:01 CEST 2003


Hol en s, 

al enviar el call a PuntBarra han tenido la amabilidad de traducirlo al catalàn i posteo la traducción para que se utilice también, así como la explicación de porqué han escogido determinadas expresiones lingüísticas,

talueg, 8-)
---------------------------------Begin forwarded message:

Date: Thu, 28 Aug 2003 22:34:48 +0200
From: Josep Mon i Teixidor <jmones en puntbarra.com>
To: hubble en flashmail.com
Subject: HM2003


Hola Hubble!

Al final m'he pillat i he traduït el call4nodes del HM al català (al
PuntBarra tenim la política que els escrits de portada van en català i,
la resta del contingut que cadascú faci el vulgui).

T'envio el text per si t'interessa aprofitar-lo i perquè si trobes algun
error m'ho facis saber, que no voldria cagar-la :)

Algun punt més crític pot ser el "petició de nodes" (una mica forçat?),
els subtítols (he afegit el català), el formulari (que he traduït
igualment), que no he comentat si s'han d'escriure els emails en
castellà (no sé qui els llegeix) i que no he sabut traduir Con-cursos
(ho he deixat entre cometes).

Nota: T'envio aquest missatge directament a tu perquè no estic subscrit
al HM i m'ha semblat que a la del KP no n'estàveu parlant.
#####################################################################
=====================================================================
              CALL 4 NODES
             PETICIÓ DE NODES
               HM2003

 ..:: hack your brain :: okupa la teva ment :: okupa tu mente ::..

               v.1.0
=====================================================================
#####################################################################
=====================================================================
            ..::  INTRO  ::..
=====================================================================


Aquest missatge és una invitació a participar al hackmeeting 2003 
proposant nodes de treball/activitat/difusió, i teixir, como s'ha
anat fent habitual, una xarxa d'activitats i trobades al voltant del
hacktivisme, el ciberespai, la telemàtica i les seves dimensions
tecnopolítiques en un cap de setmana alliberat en el que es manifesta
el ciborg de multituds que és el Hakmeeting (HM). Hem canviat el
tradicional call4papers per el call4nodes per no restringir la
participació a articles (papers) sinó a un ventall més ampli de
possibilitats (tallers, xerrades, taules rodones, exposicions,
pòsters, etc.) que hem anomenat nodes. Com ja sabreu el HM és un
esdeveniment participatiu on la dicotomia organitzador/assistent es
dilueix en la necessitat d'autogestionar la trobada col·lectivament.
El HM consistirà en xerrades, debats, tallers, exposicions, trobades
i alters nodes pels que es necessiten ponents, coordinador*s,
dinamitzador*s, etc...

Enguany el HM es desenvolupa sota l'ombra d'una onada de
desallotjaments i amenaces de desallotjament de CSOAs (Centres Socials
Okupats Autogestionats), entre ells el de Les Naus (el CSOA que va
veure néixer els HM a l'estat espanyol ---
http://sindominio.net/lesnaus ) i el Labo03 recentment desallotjat (en
el que hi va haver el darrer HM ---http://sindominio.net/laboratorio).
Aquesta onada no és una coincidència fortuïta de cossos de policia
executant ordres judicials espontànies (moltes vegades inexistents)
sinó un programa burocràticament compilat per acabar amb tots els
intents d'experimentació col·lectiva, de difusió de coneixement, de
compartir habilitats i de construir espais i xarxes. La LSSI, els
darrers atacs judicials contra les xarxes p2p, les patents de
programari europees, els nous cànons de la SGAE o la nova directiva 
europea de reforçament de la "propietat intel·lectual" són només 
alguns exemples del que està succeint també al ciberespai. És per això
que aquest HM vol defensar el dret a experimentar lliurement i a obrir
espais de creació col·lectiva tecnopolítics, telemàtics i socials ja
siguin construïts des del hacktivisme o des del "reality hacking": la
passió de superar els límits, (re)construir i autogestionar els espais
i codis socials.=====================================================================
         ..::   ON I QUAN   ::..
=====================================================================


              Hack3Ña
           HACKMEETING IRUÑA 2003
       ---> urriak 24,25,26 d'octubre  <---
        Iruñako Gaztetxea / CSOA de Pamplona
       http://www.sindominio.net/hackmeeting

  ---> DEADLINE PER A PROPOSTES DE NODES: 10 d'octubre <---
=====================================================================
           ..::  TEMES  ::..
=====================================================================


Aquests són alguns dels temes que s'han tractat a d'altres
hackmeeting o sobre els que ens agradaria compartir el proper. Però
no són els únics. Busquem nous punts de vista i descobriments que us
interessi mostrar, debats que vulgueu coordinar, idees i tècniques
que vulgueu compartir.

 * Reality hacking
 * Copyleft
 * Defenses en front al copyright
 * Xarxes sense fils (wireless) autogestionades
 * Telemàtica i (contra)informació alternativa
 * Servidors autònoms
 * Contracimera Ginebra WSIS (Cimera internacional de la societat de
  la informació)
 * Programes lliures: Gnu/Linux, Debian, etc.
 * Criptografia
 * Vídeo, mediactivisme
 * Hacktivisme
 * Governs a la xarxa: LSSI, lleis de cibercrim, enfopol, censura ...
 * Corporacions a la xarxa: copyright, patents, espionatge, 
  monopolis ...
 * Educació i noves tecnologies
 * Accés universal a la xarxa, al coneixement i a la tècnica
 * Desobediència Civil/Social Electrònica
 * Ciberpunk
 * Artivisme
 * ¿La okupació de màkines és com la okupació real? Assessoria legal
 * Genealogia d'Internet i relació amb els moviments socials
 * Filosofia hacker
 * Privadesa, criptografia, anonimat.
 * Hacklabs
 * Reciclatge d'ordinadors
 * Iniciació a GNU/Linux, a TCP/IP, a contrasenyes...
 * Phreak
 * Hacking
 * Enginyeria inversa
 * Virus, intel·ligència artificial, vida artificial, cibernètica,...
 * Targetes intel·ligents, signatura digital
 * Trucs (treure energia del telèfon, muntar una taula de PC amb
  materials reciclats, etc)
 * "Con-cursos"
 * Taules rodones sobre llibres
=====================================================================
          ..::  MODALITATS  ::..
=====================================================================


Les modalitats són totes obertes, aquests són alguns suggeriments:

 * Pòsters (que expliquin o sintetitzin les activitats d'un grup,
  les idees d'algú, la manera de fer alguna cosa o els resultats
  d'una investigació/projecte)
 * Xerrades (Duració aproximada 1 hora i mitja o dues hores)
 * Tallers (Duració aproximada dues-tres hores, caràcter més
  participatiu i productiu que una xerrada)
 * Reunions de coordinació
 * Taules rodones
 * Exposicions (material GPL, ordinadors antics, artefactes
  enginyosos, ...)

A més de les modalitats presencials, el HM també admet participació
virtual, seran benvinguts textos, vídeos, àudio que serà penjat a la
xarxa (així com qualsevol altra cosa que se us acudeixi en format
digital).
=====================================================================
         ..:: COM PROPOSAR UN NODE ::..
=====================================================================


Totes les propostes de nodes es comenten a la llista de correu del HM
(hackmeeting @ sindominio.net), recomanem, per tant, que et
subscriguis a la llista a
http://www.sindominio.net/cgi-bin/mailman/listinfo/hackmeeting
per començar a participar en el node que proposis i veure el procés
que segueix la teva proposta.

En qualsevol cas per proposar un node envia un missatge amb
l'encapçalament "[node] nom_proposta" a aquestes dues direccions:

* hackmeeting @ sindominio.net
* charlas @ sindominio.net (aquesta última encarregada de coordinar
              els horaris de les activitats-node del HM)

En el cos del missatge proposem que omplis el següent formulari (o el
modifiquis al teu fust o exigències de la teva proposta):


 * Informació per al públic/participants

 0. Modalitat
  a) Xerrada
  b) Taller
  c) Taula rodona
  d) Pòster
  e) Exposició
  f) Reunió coordinació
  g) Altres
 1. Nom del dinamitzador/a, autor/a, coordinador/a
 2. Títol(s)
 3. Resum
 4. Paraules clau
 5. Coneixements recomanats pels participants
 6. Estructura/contingut
 7. Metodologia: exposició, discussió, trasteig, etc.
 8. Duració
 9. Lectures recomanades. Per la gent que vulgui entrar en el tema
  abans d'entrar al node.

 * Informació per coordinar:

 10. Material necessari (incloent tipus d'espai per si és necessari
   un espai obert sense cadires o el que sigui).
 11. Preferències d'horaris
 12. Seguretat d'assistència (de l'1 al 10)
 13. Documents o fitxers del node (si n'hi ha, per penjar a la web:
   transparències, textos, programes, etc.)=====================================================================
       ..:: ALTRES FORMES DE PARTICIPACIÓ ::..
=====================================================================


Altres formes de participació a banda dels nodes d'activitats (com
pot ser aportar material, participar a les assemblees, coordinar
activitats, fer streaming, traduccions, etc.) són benvingudes i
necessàries. Per a més informació i coordinació l'assemblea del HM es
reuneix virtualment i permanent a la llista de correu 
hackmeeting @ sindominio.net. Podeu subscriure-us a:
http://www.sindominio.net/cgi-bin/mailman/listinfo/hackmeeting
=====================================================================
           ..:: MÉS INFORMACIÓ ::..
=====================================================================

El primer hackmeeting va fer-se a Florència el 1998 i des de llavors
s'han anat repetint anualment a Itàlia (el web
http://hackmeeting.org recull el darrer HM celebrat a Itàlia i
enllaços a tots els anteriors). Al 2000 es va celebrar el primer
hackmeeting hispanoparlant a Barcelona
(http://sindominio.net/hmbcn00), al 2001 va ser a Leioa (Bilbao
---http://sindominio.net/hm2001) i al 2002 a Madrid
(http://sindominio.net/madhack02).

Per a més informació ens podeu escriure a la llista de correu
hackmeeting @ sindominio.net o visitar directament la pàgina web del
hackmeeting:

 +---------------------------------------------------------------+
 |      http://sindominio.net/hackmeeting         |
 +---------------------------------------------------------------+

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4-- 

-------------------------------------------------------------
ldap://pgp.surfnet.nl:11370
key ID 2E402485
Fingerprint F584 B99B D421 FEBC B860 75BA 4968 CE29 2E40 2485
--------------------------------------------------------------
  gpg --keyserver pgp.surfnet.nl --recv-keys 2E402485
--------------------------------------------------------------
también la puedes bajar de:
http://www.telefonica.net/web/partisionator/hubble.asc
-------------------------------------------------------------Más información sobre la lista de distribución HackMeeting