[Videometropolis] jueves 25

eva eforestmix at mixmail.com
Mon May 22 17:30:21 CEST 2006


hola gente! Os envío esto de espai en blanc por si os interesa ir. 

besos
eva


Hola,
Sembla mentida, però ha han passat 5 mesos i arriba l'última trobada: "Prendre la paraula", dijous 25 a les 20.00 al Bar Horiginal.

Per celebrar que hem arribat junts fins al final, aquest dijous hi haurà cava i pica-pica. 

Os esperamos!

25 de maig: "Prendre la paraula"
Els llocs de la crítica s'han multiplicat i a l'hora fragmentat. L'antiglobalització ha estat l'únic intent recent de plantejar una crítica global al capitalisme, però les pràctiques de contestació segueixen sent, moltes vegades, parcials i aïllades entre sí. Per això a la societat de la informació es fa una altra vegada necessari plantejar què significa "prendre('s) la paraula". Com parlar quan no sabem a qui ens dirigim? Quin és el nosaltres que enuncia la crítica? Com evitar l'especialització i l'autorreferencialitat dels nostres discursos? Tenim mitjans: revistes, xarxes, recursos audiovisuals... Tenim capacitat de moviment. Com donar un salt i construir dispositius eficaços per a la transformació social?

25 de mayo: "Tomar la palabra"
Los lugares de la crítica se han multiplicado y a la vez fragmentado. La antiglobalización ha sido el único intento reciente de plantear una crítica global al capitalismo, pero las prácticas de contestación permanecen, a menudo, parciales y aisladas entre sí. Por eso en la sociedad de la información se hace de nuevo necesario plantear qué significa "tomar(se) la palabra". ¿Cómo hablar cuando no sabemos a quién nos dirigimos? ¿Cuál es el nosotros que enuncia la crítica? ¿Cómo evitar la especialización y la autorreferencialidad de nuestros discursos? Tenemos medios: revistas, redes, recursos audiovisuales... Tenemos capacidad de movimiento. ¿Cómo dar un salto y construir dispositivos eficaces para la transformación social?

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: /pipermail/videometropolis/attachments/20060522/59d6b2c8/attachment.htm


More information about the Videometropolis mailing list