[hackmeeting] Free words

e lods en menta.net
Mie Mayo 29 10:36:02 CEST 2002


A les 19:08 24/05/02 +0200, merce en grn.es m'has escrit,

>Fins  ara els diaris m'han pagat les noticies que despres he regalat
>a la xarxa
>[Hasta  ahora  los  diarios  me  han pagado las noticias que despues he
>regalado a la red]Algunes empreses de soft lliure /obert treballen amb sistemes semblants. Es 
a dir, ambun doble llicència. Per una part pots baixar/utilitzar el seu 
software lliurement si el resultat del teu treball tb. és lliure (efecte 
víric de la GPL), però en canvi si vols desenvolupar-ne software tancat 
paga per una llicencia diferent que t'ho permeti.
I en la mateixa linia del que diu el Miquel, que sigui lliure no vol dir 
que no cobris. Els mitjans de comunicació "típics" seran els que et 
pagaran, però pots intentar posar restriccions de l'estil. "me'l compres 
avui, però una setmana després de la publicació perdreu la exclusivitat 
(digital) del texte

[ Algunas empresas de software libre / abierto trabajan con un sistema 
parecido. Es decir, con una doble licencia.
Su software lo puedes bajar/utilitzar libremente si el resultado de tu 
trabajo tb. és libre (el efecto virico de la GPL), pero en canvio, si 
quieres, pagando puedes conseguir otra licencia que té permite realizar 
codigo cerrado.
I en la misma liniea de lo que dice Miquel, que sea libre no quiere decir 
que no cobras. Los medios de comunicacion "típicos" seran los que pagaran, 
pero sempre puedes intentar poner restricciones del tipo. "Me lo comprais, 
pero una semana despues de la publicacion perdeis la exclusividad (digital) 
del texto."
]


Si a algú (un periodisa) li agrada cert tema, i en estones lliures es 
dedica a escriure sobre el tema, genial pq. així tots n'aprendrem. Però si 
una empresa vol un article en concret, que el pagui i que després l'article 
passi a ser lliure.

O tb .coses com el copyright del llibre "Seguridad en Unix y redes"

[ Si alguien (lease un periodista) le gusta cierto tema y en sus ratos 
libres se dedica a escribir sobre el genial, pq. asi todos aprenderemos. 
Pero si una empresa quiere un articulo en concreto, que lo pague, i despues 
el articulo que sea libre.
O tb. cosas de l'estilo del copyright del libro "Seguridad en Unix y Redes"
]


" Copyright c 2000,2002 by Antonio Villal on Huerta. This material
may be distributed only subject to the terms and conditions set forth
in the Open Publication License, v1.0 or later (the latest version is
presently available at http://www.opencontent.org/openpub/). Dis-
tribution of substantively modied versions of this document is pro-
hibited without the explicit permission of the copyright holder. Dis-
tribution of the work or derivative of the work in any standard
(paper) book form is prohibited unless prior permission is obtained
from the copyright holder. "


No creo que te solucione mucha cosa, pero almenos ya tienes mas cosas.... :-)


* e *
Más información sobre la lista de distribución HackMeeting