[hackmeeting] [node] Allibera't cada dia

Ferriol ferriol en musaik.net
Dom Oct 1 01:50:51 CEST 2006


Salut ! Os mando mi propuesta de nodo, justito en el límite !


 1. Modalitat: Xerrada
 2. Nom del autor: Ferriol Barbena
 3. Títol: Allibera't dia a dia
 4. Resum
Es tracte de donar informació i conscienciar sobre tot el que es pot
arribar a fer amb un ordinador en el dia a dia que no contribueix al
nostra alliberament, l'alliberament de tots els interessos que volen
tenir-nos sota els seu control.
També parlarem de totes aquelles pràctiques diàries que tenen riscos per
la nostra privacitat i que no hem tingut en compte.
 5. Paraules clau: Llibertat openoffice gimp firefox hotmail.com
outlook word office rar .doc .rtf .gif windows linux photoshop
 6. Coneixements recomanats pels participants: Cap
 7. Estructura/contingut

*Oficina
	El MS Office no és necessari: OpenOffice
	Els .doc ens fan la guitza: Formats lliures !
	.doc .rtf / .pdf .odt

*Dibuix
	Gimp: l'aternativa lliure al tractament d'imatge
	Formats lliures; .gif .jpg / .png

*El meu ordinador és un capitalista ! Passa del Windows !

*Internet
	Navegador: Firefox o IE
	Missatgeria instantànea: jabber, deixa de fer servir el msn messenger !
	VeuIP: Ekiga, WengoPhone... El Skype busca el monopoli
	Correu: Thunderbird, l'Outlook és un perill
	Les grans corporacions d'internet tenen el meu correu:
		hotmail ni boig !
		gmail
		yahoo
	La meva privacitat:
		Hoax: No els hi seguexis el fil
		Phising: Et fotra'n els calers !
	Grans corporcions d'Internet: El Google fa por !

*Privacitat
	Encriptació del correu i la missatgeria
	No ompliu els formularis amb dades reals

 9. Durada: 1 hora
 10. Lecturas recomanades: de moment cap

  * Informació per coordinar:

 1. Material necessari: Sala amb cadires i projector
 2. Preferències d'horaris: Dissabte a la tarda
 3. Seguretat d'assistència (del 1 al 10): 10
 4. Documents o arxius del node: N'hi haurà...

-------------------------------------------------

 1. Modalidad: Charla
 2. Nombre del autor: Ferriol Barbena
 3. Titulo: Liberate día a día
 4. Resumen
Se trata de dar información y conscienciar sobre tdo lo que se puede
hacer con el ordenador en el día a día que no contribuye a nuestra
liberación. Liberción de todos los intereses que quieren tenernos bajo
control.
Tmabien hablaremos de todas las practicas diarias que ponen en riesgo
nuestra privacidad y que no hemos tenido en cuenta.
Es tracte de donar informació i conscienciar sobre tot el que es pot
arribar a fer amb un ordinador en el dia a dia que no contribueix al
nostra alliberament, l'alliberament de tots els interessos que volen
tenir-nos sota els seu control.
També parlarem de totes aquelles pràctiques diàries que tenen riscos per
la nostra privacitat i que no hem tingut en compte.
 5. Paraules clau: Libertad openoffice gimp firefox hotmail.com
outlook word office rar .doc .rtf .gif windows linux photoshop
 6. Conocimentos recomandados a los participantes: Ninguno
 7. Estructura/contenido

*Oficina
	El MS Office no es necessario: OpenOffice
	Los .doc nos molestan: Formatos libres !
	.doc .rtf / .pdf .odt

*Dibujo
	Gimp: l'aternativa libre al tratamiento de imagen
	Formatos libres: .gif .jpg / .png

*Mi ordenador es un un capitalista ! Passa del Windows !

*Internet
	Navegador: Firefox o IE
	Mensajeria instantanea: jabber, no utilizes más el msn messenger !
	VeuIP: Ekiga, WengoPhone... El Skype busca el monopolio
	Correu: Thunderbird, l'Outlook es un peligro
	Las grandes corporaciones de internet tienen mi correo:
		hotmail ni loco !
		gmail
		yahoo
	Mi privacidad:
		Hoax: No sigas el hilo
		Phising: Te robaran la pasta !
	Grandes corporciones de Internet: El Google da miedo !

*Privacidad
	Encriptación del correo i la mensajeria
	No rellenar los formularios de internet con datos reales

 9. Duración: 1 hora
 10. Lecturas recomendadas: de momento ninguna

  * Información para coordinar:

 1. Material necesario: Sala con sillas y proyector
 2. Preferencias de horarios: Sábado
 3. Seguridad de asistencia (del 1 al 10): 10
 4. Documentos o archivos del nodo: Habrá...
Más información sobre la lista de distribución HackMeeting