[hackmeeting] [node] Allibera't cada dia - alt-delicious

david dvd en enlloc.org
Lun Oct 2 10:07:42 CEST 2006


Igual quieres añadir:

* del.icio.us es código propietario y un servicio de Yahoo
* Alternativas:
** CONNOTEA http://www.connotea.org/ (orientación científica, un
servicio de Nature Publishing Group, soft GPL, idioma EN)
** SCUTTLE http://scuttle.org/ (orientación generalista, soft GPL,
idioma EN)
** LOTURAK http://www.loturak.es/ (orientación generalista, soft GPL,
idiomas ES, CAT, EN)

Y seguro que hay más.

dvdgmz

El dg 01 de 10 del 2006 a les 01:50 +0200, en/na Ferriol va escriure:
> Salut ! Os mando mi propuesta de nodo, justito en el límite !
> 
> 
>  1. Modalitat: Xerrada
>  2. Nom del autor: Ferriol Barbena
>  3. Títol: Allibera't dia a dia
>  4. Resum
> Es tracte de donar informació i conscienciar sobre tot el que es pot
> arribar a fer amb un ordinador en el dia a dia que no contribueix al
> nostra alliberament, l'alliberament de tots els interessos que volen
> tenir-nos sota els seu control.
> També parlarem de totes aquelles pràctiques diàries que tenen riscos per
> la nostra privacitat i que no hem tingut en compte.
>  5. Paraules clau: Llibertat openoffice gimp firefox hotmail.com
> outlook word office rar .doc .rtf .gif windows linux photoshop
>  6. Coneixements recomanats pels participants: Cap
>  7. Estructura/contingut
> 
> *Oficina
> 	El MS Office no és necessari: OpenOffice
> 	Els .doc ens fan la guitza: Formats lliures !
> 	.doc .rtf / .pdf .odt
> 
> *Dibuix
> 	Gimp: l'aternativa lliure al tractament d'imatge
> 	Formats lliures; .gif .jpg / .png
> 
> *El meu ordinador és un capitalista ! Passa del Windows !
> 
> *Internet
> 	Navegador: Firefox o IE
> 	Missatgeria instantànea: jabber, deixa de fer servir el msn messenger !
> 	VeuIP: Ekiga, WengoPhone... El Skype busca el monopoli
> 	Correu: Thunderbird, l'Outlook és un perill
> 	Les grans corporacions d'internet tenen el meu correu:
> 		hotmail ni boig !
> 		gmail
> 		yahoo
> 	La meva privacitat:
> 		Hoax: No els hi seguexis el fil
> 		Phising: Et fotra'n els calers !
> 	Grans corporcions d'Internet: El Google fa por !
> 
> *Privacitat
> 	Encriptació del correu i la missatgeria
> 	No ompliu els formularis amb dades reals
> 
>  9. Durada: 1 hora
> 10. Lecturas recomanades: de moment cap
> 
>  * Informació per coordinar:
> 
>  1. Material necessari: Sala amb cadires i projector
>  2. Preferències d'horaris: Dissabte a la tarda
>  3. Seguretat d'assistència (del 1 al 10): 10
>  4. Documents o arxius del node: N'hi haurà...
> 
> -------------------------------------------------
> 
>  1. Modalidad: Charla
>  2. Nombre del autor: Ferriol Barbena
>  3. Titulo: Liberate día a día
>  4. Resumen
> Se trata de dar información y conscienciar sobre tdo lo que se puede
> hacer con el ordenador en el día a día que no contribuye a nuestra
> liberación. Liberción de todos los intereses que quieren tenernos bajo
> control.
> Tmabien hablaremos de todas las practicas diarias que ponen en riesgo
> nuestra privacidad y que no hemos tenido en cuenta.
> Es tracte de donar informació i conscienciar sobre tot el que es pot
> arribar a fer amb un ordinador en el dia a dia que no contribueix al
> nostra alliberament, l'alliberament de tots els interessos que volen
> tenir-nos sota els seu control.
> També parlarem de totes aquelles pràctiques diàries que tenen riscos per
> la nostra privacitat i que no hem tingut en compte.
>  5. Paraules clau: Libertad openoffice gimp firefox hotmail.com
> outlook word office rar .doc .rtf .gif windows linux photoshop
>  6. Conocimentos recomandados a los participantes: Ninguno
>  7. Estructura/contenido
> 
> *Oficina
> 	El MS Office no es necessario: OpenOffice
> 	Los .doc nos molestan: Formatos libres !
> 	.doc .rtf / .pdf .odt
> 
> *Dibujo
> 	Gimp: l'aternativa libre al tratamiento de imagen
> 	Formatos libres: .gif .jpg / .png
> 
> *Mi ordenador es un un capitalista ! Passa del Windows !
> 
> *Internet
> 	Navegador: Firefox o IE
> 	Mensajeria instantanea: jabber, no utilizes más el msn messenger !
> 	VeuIP: Ekiga, WengoPhone... El Skype busca el monopolio
> 	Correu: Thunderbird, l'Outlook es un peligro
> 	Las grandes corporaciones de internet tienen mi correo:
> 		hotmail ni loco !
> 		gmail
> 		yahoo
> 	Mi privacidad:
> 		Hoax: No sigas el hilo
> 		Phising: Te robaran la pasta !
> 	Grandes corporciones de Internet: El Google da miedo !
> 
> *Privacidad
> 	Encriptación del correo i la mensajeria
> 	No rellenar los formularios de internet con datos reales
> 
>  9. Duración: 1 hora
> 10. Lecturas recomendadas: de momento ninguna
> 
>  * Información para coordinar:
> 
>  1. Material necesario: Sala con sillas y proyector
>  2. Preferencias de horarios: Sábado
>  3. Seguridad de asistencia (del 1 al 10): 10
>  4. Documentos o archivos del nodo: Habrá...
> 
> _______________________________________________
> HackMeeting mailing list
> HackMeeting en listas.sindominio.net
> https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/hackmeeting
Más información sobre la lista de distribución HackMeeting