Re: [hackmeeting] proposta de node::: [>>prod. i dif. en l'àmbit musical, eines lliures i netlabels]

candela candela en riereta.net
Vie Sep 29 16:36:49 CEST 2006


hola

super!!! :)
justo ahora estoy con un amigo musico q esta entusiasmado!
hay q rellenar ficha y ponerlo en el wiki
http://sindominio.net/hackmeeting/index.php/2006/nodos
y enviarlo a esta lista y a charlas en sindominio.net
q b q costellam vullgau vindre al hm!!


x4v1 wrote:
> hola a totes,
> 
>  >volem presentar un node  _/[>>producció i difusió en l'àmbit musical, 
> en el context del capitalisme cognitiu: eines lliures i netlabels]/_ 
> dedicat a eines de desenvolupament per a musics i artistes sonors en 
> software lliure, així com ensenyar exemples pràctics; no nomès de 
> producció i creació en l'àmbit de la música (eines com 
> pure-data,ardour,..etc.), sinò també de difusió i dinamització de la 
> producció cultural en aquest àmbit amb el fenòmen emergent dels 
> netlabels, posant l'exemple del netlabel costellam.net, del què també 
> participem.
> 
> 
> ::::traducció:
> 
> hola a todas,
> 
>  >queremos presentar un nodo _/[>>producciones i difusiones en el ambito 
> musical en el context o del capitalismo cognitivo: herramientas libres + 
> netlabels]/_  dedicado a herramientas de desarrollo para musicos y 
> artistas sonoros en software libre, así como ense'ny'ar ejemplos 
> prácticos; no solo de producción y creación en el ámbito de la música 
> (herramientas como pure-data, ardour,...), sino tambien ejemplos de 
> difusión y dinamización de la producción cultural en este ámbito con el 
> fenómeno emergente de los netlabels, poniendo el ejemplo del netlabel 
> costellam.net, del que participamos.
> 
> 
> 
> com ho veieu?
> 
> salut
> x!
> _______________________________________________
> HackMeeting mailing list
> HackMeeting en listas.sindominio.net
> https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/hackmeeting
> 
Más información sobre la lista de distribución HackMeeting