[hackmeeting] proposta de node::: [>>prod. i dif. en l'àmbit musical, eines lliures i netlabels]

x4v1 freequencies en straddle3.net
Vie Sep 29 15:54:01 CEST 2006


hola a totes,

 >volem presentar un node  _/[>>producció i difusió en l'àmbit musical, 
en el context del capitalisme cognitiu: eines lliures i netlabels]/_ 
dedicat a eines de desenvolupament per a musics i artistes sonors en 
software lliure, així com ensenyar exemples pràctics; no nomès de 
producció i creació en l'àmbit de la música (eines com 
pure-data,ardour,..etc.), sinò també de difusió i dinamització de la 
producció cultural en aquest àmbit amb el fenòmen emergent dels 
netlabels, posant l'exemple del netlabel costellam.net, del què també 
participem.


::::traducció:

hola a todas,

 >queremos presentar un nodo _/[>>producciones i difusiones en el ambito 
musical en el context o del capitalismo cognitivo: herramientas libres + 
netlabels]/_  dedicado a herramientas de desarrollo para musicos y 
artistas sonoros en software libre, así como ense'ny'ar ejemplos 
prácticos; no solo de producción y creación en el ámbito de la música 
(herramientas como pure-data, ardour,...), sino tambien ejemplos de 
difusión y dinamización de la producción cultural en este ámbito con el 
fenómeno emergente de los netlabels, poniendo el ejemplo del netlabel 
costellam.net, del que participamos.com ho veieu?

salut
x!Más información sobre la lista de distribución HackMeeting