[hackmeeting] Astraren eta Hackelarreren egoera / Situación de Astra y Hackelarre (EUSKARA / CASTELLANO)

candela candela en riereta.net
Lun Ene 28 05:21:41 CET 2008


hola

q penita... mmm ... lo tiran pq e el presupuesto para restaurarlo seria 
demasiado caro?
como marais dice, hemos estado este finde editando video y era como 
revivirlo...
pero q nos qiten lo bailao :)
ya nos contareis como sigue el asunto y animo!
gabon :)


Shadowfox - Hackelarre wrote:
> *** EUSKARAZ ***
> ---------------------------
> 
> Posta hau Astrako gaurko asanbladan eztabaidatutakoa azaltzeko idazten
> dut. 2007ko hackmeetinga baino gutxi beranduago Astran karga probak
> burutu ziren eraikinaren egoera aztertzeko helburuarekin. Jaso dira
> ikerketa horren emaitzak, eta hauen arabera eraikinak ez ditu erabilia
> izateko baldintzak betetzen. Hori dela eta Astrako jendea eta
> udaletxea harremanetan jarri ginen (okupazioaren ostean Astra
> udaletxeak erosi baitzuen espazio publiko moduan eskeintzeko).
> 
> Akordio batera heltzen ari gara, printzipioz Astra bota eta bertaren
> beste eraikin publiko berri bat altxatzeko proposamena dago, 3 urteko
> lanak izango zirelarik. Lan hauek burutzen diren bitartean Astrako
> jendea eta kolektiboak Auditorioko eraikinera mugitzea aurrikusten da,
> eraikineko kristaleretatik pasilekua ikusten delarik. Batzuek
> komentatu dutenez, espazio handia da auditorio delakoa.
> 
> Bitartean, segurtasun neurriak direla medio ezin izango dugu Astra
> erabili, inolako arazorik gabe sartu daiteke edonor lanen bat
> burutzeko, baina ezin izango da ekintza publikorik gauzatu bertan.
> Pasilekura joatea datorren hilerako aurrikusten da.
> 
> Gaurko asanbladan argi utzi dugu proiektua bera eta bere xehetasunak
> ondo lotu arte eta konpromezu guztiak bete arte ez garela Astratik
> mugituko. Datorkigunaren aurrean izakera positiboa hartuko dugu, ez
> baita ezeren bukaerea, aldaketa bat baizik.
> 
> Bestalde, Astra ibiltaria ideiari buruz ere eztabaidatu da, espazio
> berrian ezin izango dira Astran egiten ziren ekintza guztiak burutu,
> horien adibide garbi bat kontzertuena da, horren tankerako ekintzak
> egiteko, Astra beste leku batzuetara mugituko da, hau da, kontzertu
> bat eman nahi izan ezkero, Trinkete antitxokoa edo ta Iparragirre Rock
> Elkartearen lokalak erabiltzea.
> 
> Honi buruzko asanbladak zapatu arratsaldeetan egiten dira Astran,
> enaiz orduarekin gogoratzen, 7ak inguru dela uste dut. Beraz, Astraren
> mugitze prozesu honetan parte hartu eta bere laguntza eskeini nahi
> duen edonor etorri daiteke. Honetaz gain, azkenean espazio berrira
> mugituko baldin bagara, gauza guztiak mugitzeko lan egun bat jarri
> behar izango da, ahal duen edonork ibilgailua ekartzeak asko lagunduko
> liguke kargak mugitzeko.
> 
> Egoera hau ikusita, eta berau gure hacklabera zuzenduta, momentu
> honetan ezin dugu inolako sare estrukturarik izan, eta hau muntatzea
> denbora, indar eta material galtze hutsa izango litzateke. Behin
> espazio berrira mugitzen garenean berriz hasiko gara zerotik. Gainera,
> momentu honetan telefono linea barik gaude Astran, zergaitia ez
> dakigularik, ziurrenik ordaindu gabeko fakturaren bat edo, beraz,
> oraindik ezin izango dugu inolako zerbitzaririk jarri bertan, nahi
> izan genuen moduan, itxaron egin beharko dugu, aste honetarako web
> zerbitzaria martxan izan nahi genuen. Web zerbitzaria lanean eta
> jendearekin internet bidezko komunikazioa izateko, nik hurrengo
> irtenbideak ikusten ditut:
> 
>  1.- Espazio berrira heldu arte itxaron eta guztia bertan muntatu.
>  2.- Biltegiratze espazioa eskatu beste kolektibo (mundurat,
> sindominio) edo norbanakoei.
>  3.- Hosting bat alokatu.
> 
> Niretzat momentu honetan ideia hoberena beste kolektiboren bati
> biltegiratze espazioa eskatzea litzateke.
> 
> Posta hau zerrenda desberdinetara bidali dut, beraz, koordinazioa ondo
> eramateko hoberena erantzunak Hackelarreko posta zerrendara bidaltzea
> izango da, eta ahal izan ezkero gaztelaniaz erantzun, kolektibo
> guztietako jendearen aportazioak biltzeko.
> 
> Bueno, ba hau da guztia nire ustez, zuen aportazioen zain gaude
> Hackelarretarrak.
> 
> Mila esker posta LUZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE hau irakurtzearren.
> 
> 
> 
> *** EN CASTELLANO ***
> -------------------------------------
> Escribo este correo para exponer lo debatido hoy en la asamblea de
> Astra. Poco después del hackmeeting'07, en Astra se realizaron pruebas
> de carga con el fin de evaluar el estado del edificio. Ya se han
> recibido los resultados de ese análisis, y según estos el edificio no
> cumple los requisitos para poder ser utilizado. Por ello, la gente de
> Astra y el ayuntamiento nos hemos puesto en contacto (después de la
> okupación el ayuntamiento compró Astra para ofrecerlo como espacio
> público).
> 
> Estamos llegando a un acuerdo, en principio hay una propuesta para
> demoler Astra y construir un nuevo edifio público, las obras durarían
> 3 años. Se prevé que mientras duren las obras las personas y
> colectivos de Astra se muevan al edificio del auditorio. Según han
> comentado a través de las cristaleras del auditorio se ve el pasileku
> y el espacio del auditorio es amplio.
> 
> Debido a medidas de seguridad no podrá utilizarse Astra hasta
> trasladarnos el nuevo espacio, cualquiera podrá entrar y salir sin
> ningún problema para realizar algún trabajo, pero no se podrán
> realizar actividades públicas. El traslado al auditorio se prevé para
> el mes que viene.
> 
> En la asamblea de hoy hemos dejado claro que hasta que hasta atar bien
> el proyecto y sus detalles y hasta que no se cumplan todos los
> compromisos no nos moveremos de Astra. Vamos a tomar una actitud
> positiva ante lo que nos viene, pues no es el fin de nada, solo es un
> cambio.
> 
> Por otro lada, se ha debatido también sobre la idea de "Astra
> ibiltaria" (Astra ambulante), en el nuevo espacio no podrán realizarse
> todas las actividades que se realizaban en astra, un claro ejemplo de
> ello es el de los conciertos, para hacer actividades de ese tipo Astra
> se moverá, eso quiere decir que si se quiere dar un concierto, se
> utilizara el "Trinkete antitxokoa" (Un local que tienen unos chavales
> y lo ofrecen para hacer actividades culturales) o los locales de
> "Iparragirre Rock Elkartea" (La asociación de Rock de Gernika).
> 
> Las asambleas sobre este tema se realizan los sábados por la tarde en
> Astra, no recuero la hora, pero creo que es sobre las 7, todo aquel
> que quiera participar en el proceso de traslado de Astra y quiera
> ofrecer su ayuda es libre de venir. Además de esto, si al final nos
> movemos al nuevo espacio, habrá que poner un "Lan eguna" (Jornada de
> trabajo), que quién pudiera trajera su vehículo ayudaría mucho para
> mover las cargas.
> 
> Al ver esta situacion, y orientandola a nuestro hacklab, en estos
> momentos no podemos tener ninguna estructura de red, y el hecho de
> montarla no sería más que una pérdida de tiempo, fuerza y
> material.Cuando nos movamos al nuevo espacio volveremos a empezar de
> cero. Además, ahora mismo estamos sin línea de teléfono en Astra sin
> saber el motivo, seguramente será alguna factura sin pagar o algo así,
> de momento no podremos poner ningun tipo de servidor ahí, tal y como
> queríamos, tendremos que esperar, queríamos tener el servidor Web para
> esta semana. Para tener el servidor Web en marcha y comunicación con
> la gente mediante internet, veo las siguientes soluciones:
> 
>  1.- Esperar a llegar al nuevo espacio y montarlo todo ahí.
>  2.- Pedir espacio de almacenamiento a otros colectivos (mundurat,
> sindominio) o individuales.
>  3.- Alquilar un hosting.
> 
> En mi opinión la mejor idea en este momento es pedir espacio de
> almacenamiento a otro colectivo.
> 
> 
> He envíado este correo a distintas listas, por lo cual, lo mejor para
> llevar bien la coordinación es enviar las respuestas a la lista de
> correo de Hackelarre, y mientras se pueda contestar en castellano,
> para así acoger las aportaciones de la gente de todos los colectivos.
> 
> Bueno, pues esto es todo en mi opinión, los de Hackelarre estamos
> esperando vuestras aportaciones.
> 
> Mil gracias por este correo tan LARGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
> Más información sobre la lista de distribución HackMeeting