[hm] Summer Camp Garrotxa: 15-17/07/2011

Blackhold blackholdmailer en gmail.com
Sab Mayo 28 16:13:16 CEST 2011


[MENÚ]
1. CATALAN
2. SPANISH
3. ENGLISH

=== CATALAN ===

whatis scg
Conferències tècniques a l’aire lliure.

Aquesta és la millor definició d’aquestes jornades d’informàtica que
se celebren per quart any consecutiu durant el mes de Juliol a la
comarca de la Garrotxa.

La seva durada és de 3 dies i durant aquests us oferim un seguit
d’activitats i conferències relacionades amb temes de seguretat,
administració de sistemes, xarxes i programació en un entorn familiar
i una mica diferent al de la resta d’aquests tipus de conferències, a
l’aire lliure.

En aquestes jornades, any rere any hem anat agafant les opinions i
propostes dels assistents, convertint-les en el què serà el SCG11.
Bàsicament el què us oferim és un espai d’intercanvi de coneixements
amb gent propera al món del hacking tan tècnic com activista, a més de
ser un esplèndid lloc de trobada en un entorn totalment antagònic que
envolta les noves tecnologies, pausat i natural.

Si ets curiós, aquest espai et pot obrir un nou món, porta el teu
ordinador i la teva tenda d’acampada :)

# Summer Camp Garrotxa 2011: 15, 16 i 17 de Juliol
+ info: http://summercamp.cat
Inscripció: http://blackhold.marsupi.org/node/2
Xerrades: http://pad.marsupi.org/scg11-wishlist


=== SPANISH ====

whatis scg
Conferencias técnicas al aire libre.

Esta es la mejor definición de estas jornadas de informática que se
celebran por cuarto año consecutivo durante el mes de Julio en la
comarca de La Garrotxa.

Su duración es de 3 días, y durante estos ofrecemos un conjunto de
actividades y conferencias relacionadas con temas de seguridad,
administración de sistemas, redes y desarrollo en un entorno familiar
y un poco distinto al del resto de conferencias de este tipo, al aire
libre.

En estas jornadas, año tras año hemos ido recopilando las opiniones y
propuestas de los asistentes, convirtiéndolas en lo qué será el SCG11.
Básicamente lo que ofrecemos es un espacio de intercambio de
conocimientos con gente cercana al mundo del hacking, tanto técnico
como activista, además de ser un perfecto sitio de encuentro
totalmente antagónico al que rodea las nuevas tecnologías, pausado y
natural.

Si eres curioso, este espacio te puede abrir un nuevo mundo, trae tu
ordenador y tu tienda de acampada :)

# Summer Camp Garrotxa 2011: 15, 16 y 17 de Julio
+ info: http://summercamp.cat
Inscripción: http://blackhold.marsupi.org/node/2
Charlas: http://pad.marsupi.org/scg11-wishlist


=== ENGLISH ===

whatis scg
Technical conferences outdoor.

This is the best definition of this computer meeting that is held for
fourth consecutive year during July in the region of the Garrotxa.

Its duration is 3 days and during these we offer a range of activities
and conferences related to security, systems administration,
networking and programming, always in a familiar and a bit different
circumstances from the rest of these type of conferences, outdoor.

These years, we have been taking the opinions and proposals of the
participants, turning them into what will be the SCG11. Basically what
we offer is a place for sharing knowledge with people close to the
world of hacking (technical and activist), as well as being a
wonderful meeting place in a totally antagonistic surrounding new
technologies, slow and natural.

If you’re curious, this space can you open a new world, bring your
computer and your tent :)

# Summer Camp Garrotxa 2011: July 15th, 16th & 17th
+ info: http://summercamp.cat
Register: http://blackhold.marsupi.org/node/2
Talks: http://pad.marsupi.org/scg11-wishlist


Más información sobre la lista de distribución HackMeeting