[hm] Comunicat de la CIC en relació a la xarxa social de Lorea

txema txema en no-log.org
Mie Oct 21 00:31:45 CEST 2015


----- Forwarded message from Comunicació CIC <comunicacio en cooperativaintegral.cat> -----

Subject: [Cooperativaintegral] Comunicat de la CIC en relació a la xarxa social de Lorea
Date: Tue, 20 Oct 2015 19:48:43 +0200

Benvolgudes, benvolguts,

Per bé que, tot just avui, 20 d’octubre de 2015, el web de la xarxa
social <http://cooperativa.ecoxarxes.cat>, estranyament, ha restablert
el seu funcionament després de quatre mesos d’inactivitat, la
Cooperativa Integral Catalana vol fer públic el comunicat que segueix.


   Comunicat

Com a persones usuàries de la xarxa social
<https://cooperativa.ecoxarxes.cat/> que, durant més de 4 anys, hem
utilitzat per organitzar i compartir informació a Internet, volem
expressar algunes conclusions davant de la inactivitat intermitent i la
impossibilitat d’accedir
<http://cooperativa.cat/nota-sobre-el-disfuncionament-del-web-de-la-xarxa-social/>
als continguts d’aquest servei web.

Després d’uns mesos de negociacions i intents d’entesa entre diverses
persones afins al col·lectiu Lorea i la Comissió d’Informàtica de la
CIC, hem de comunicar que no ha estat possible aconseguir l’objectiu que
ens havíem marcat: restablir el servei i recuperar la gestió d’aquesta
xarxa social.

El que si que volem fer saber és que, des de la Comissió d’Informàtica
de la CIC —i amb ànim d’aportar en el que ens sigui possible en aquest
sentit—, hem llençat una aplicació <https://gitlab.com/calafou/uzta>
perquè qualsevol persona usuària de la xarxa pugui descarregar-se les
seves dades.

Hem de fer saber, però, que fins al dia d’avui, l’ultima còpia de
seguretat a la qual tenim accés és datada del febrer de 2015, còpia que
no ens permet assegurar la recuperació completa de les dades, ja que no
es troba en bon estat. Podríem tenir una copia actualitzada de la xarxa
per descarregar-la, però a hores d’ara encara no ha estat possible
accedir-hi.

Es per això que des de la CIC ens comuniquem amb tota la gent
interessada per fer saber que:

 * Deixem de recolzar, fomentar i/o fer us de la xarxa social, pel que
  ja hem expressat anteriorment: no en queda garantit el manteniment
  ni l’accés de manera segura a les dades.

 * Altres llavors, https://n-1.cc/, es troben en la mateixa conjuntura.

 * La Comissió d’Informàtica esta treballant en la recerca
  d’alternatives que compleixin els nostres principis (programari
  lliure i segur) i les funcions que necessitem cobrir.

 * No ens volem oblidar de donar les gràcies a totes les persones que
  hem participat a fer possible el sosteniment d’aquesta xarxa social,
  les persones que de manera desinteressada han participat en el seu
  desenvolupament i manteniment i tota la gent que li ha donat vida
  fent-la servir durant aquest temps.

És el moment de fer balanç, aprendre de les vivències i els aspectes que
haurem de fer millor de cara al futur, en els processos d’autogestió que
estem construint.

Salut i xarxa!

_______________________________________________
Cooperativaintegral mailing list
Cooperativaintegral en llistes.moviments.net
https://llistes.moviments.net/listinfo/cooperativaintegral
_______________________________________________

----- End forwarded message -----

-- 
txema

------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: Digital signature
URL: </pipermail/hackmeeting/attachments/20151021/1d6f7263/attachment.pgp>


Más información sobre la lista de distribución HackMeeting