[hackmeeting] Free words

merce en grn.es merce en grn.es
Vie Mayo 24 19:18:01 CEST 2002


despues de haber leido sobre la filosofia del mundo libre (no
copyright, free info, etc), sigo sin saber como aplicarla a mi caso
practico y personal. Y he pensado que nada mejor que poner el tema
sobre la mesa, hablar de supervivencia, pasta, vivir o no vivir de la
red y a ver como arreglo esto de una vez y limpiamente... para poder
seguir jugando a ni rozar con los pies el planeta :o)

transcribo una conversacion que tengo recurrentemente conmigo misma, a
raiz de mi cansancio del modelo

emisor -> medio de comunicacion -> receptor

...............


Ja que res m'agrada mes que escriure, i si m'ho fes sola? un butlleti?
i que paguin un euro?
][Ya que nada me gusta mas que escribir.. y si me lo hago sola? ¿un
boletin¿ y que paguen un euro?][

nono. la info ha de ser lliure
][nono. la info debe ser libre][

de la publi diuen que no es pot viure.
][de la publi dicen que no se puede vivir][

llavors, de què puc viure?
][entonces, de que puedo vivir?][

si cap diari em paga les notícies, de qui puc cobrar?
][si ningun diario me paga las noticias, de quien puedo cobrar?][

patrocini d'una empresa
][patrocinio de una empresa][

de timofonica
][de timofonica]]

es l'unica que fa pasta
][es la unica que hace pasta][

o be...
][o bien...][

un partit politic?
][un partido politico?][

qui pot pagar-me la vida?
][quien puede pagarme la vida?][

pero empreses o institucions també son intermediaris, poden influir
igualment  com  el  diari.  No  soc jo, periodista, tambe una
intermediaria?
[pero, empresas o instituciones tambien son intermediarios, pueden
influir igualmente como el diario. No soy yo, periodista, tambien una
intermediaria?]

free soft -> no cobren pel soft sino per consultoria i fer-lo
funcionar
[free soft -> no cobran por el soft sino por consultoria y hacerlo
funcionar]

consultoria de què? d'informació? cursos? llibres? buf
[consultoria de que? de informacion? cursos? libros? buf]

i si escric al richard stallman?
[y si escribo a richard stallman?]

Fins ara els diaris m'han pagat les noticies que despres he regalat
a la xarxa
[Hasta ahora los diarios me han pagado las noticias que despues he
regalado a la red]

el contingut a Internet sempre ha sigut un regal, producte de hobby,
investigació o gent pagada per universitats, pels pares, professionals
amb ganes de compartir.. o bé informació pagada per corporacions o
institucions. continguts subvencionats i auto-subvencionats.
[el contenido en Internet siempre ha sido un regalo, producto de
hobby, investigacion o gente pagada por universidades, por padres,
profesionales con ganas de compartir.. o bien info pagada por
corporaciones  o  instituciones.  contenidos  subvencionados  y
auto-subvencionados]

Tornar, doncs, al passat? Rentar caps en una perruqueria i de nits fer
periodisme digital?
[Volver, entonces, al pasado? lavar cabezas en una peluqueria y de
noches hacer periodismo digital?]

Quins serveis d'informacio fets per professionals fan algo de pasta a
internet?
[Que servicios de informacion hechos por profesionales estan haciendo
pasta en internet?]

qui es fa ric venent informació a internet?
[quien se esta haciendo rico vendiendo informacion en Internet?]

el terreny del periodisme internautic és d'iniciatives sense lucre,
amb lectors fent de periodistes i replicacions d'info regalada:
kriptopolis,  makipress,  bulma,  bandaancha,  hispamp3  (publi),
barrapunto (publi)...
[el terreno del periodismo internautico es de iniciativas sin lucro,
con lectores haciendo de periodistas y replicaciones de info regalada]

no estaria gens malament fer un autentic diari independent amb les
coses que realment interessen a la part de la xarxa on visc. no
estaria gens malament. potser no una web, potser una llista de correu.
potser no escriure. potser forwards. com com com? 400 subscripcions, a
30 dòlars anuals. Cinc mil peles l'any. Les pagaria per un bon servei
d'informació?
[no estaria nada mal hacer un autentico diario independiente con las
cosas que realmente interesan a la parte de la red donde vivo. no
estaria nada mal. quizas no una web, quizas una lista de correo.
quizas no escribir. quizas forwards. como como como? 400 suscripciones
a 30 dolares anuales. Cinco mil pelas al anyo. Las pagaria por un buen
servicio de informacion?]

No
[No]

jo -> diari -> xarxa
[yo -> diario -> red]

jo -> qui paga? -> xarxa
[yo -> quien paga? -> red]

la xarxa ha de pagar
[la red debe pagar]

niet

demanaré ajuda a la xarxa
[pedire ayuda a la red]

ho explicaré a la xarxa
[se lo contare a la red]

free words


free music


free soft


it's always da same problem?

de què ha de viure el creador?
[de que debe vivir el creador?]
Más información sobre la lista de distribución HackMeeting