[Infos] L'ESTAT ESPANYOL EXIGEIX L'EXTRADICIÓ D'EN JUANRA

vocero disidente vocerodisidente at sindominio.net
Mon Feb 11 18:34:30 CET 2002


Debajo en castellano

L'ESTAT ESPANYOL EXIGEIX L'EXTRADICIÓ D'EN JUANRA:

Amsterdam, 6 de Febrer de 2002


No hi ha fets nous en la petició de l'extradició. El departament holandès de justícia pot cooperar en l'extradició basada en una declaració aconseguida mitjançant tortura. La petició de l'extradició va arribar avui contra Juan Ramón Rodríguez Fernández, l'activista i cantant de Barcelona que va ser arrestat a Ámsterdam el 16 de gener.

Aquesta petició, signada pel jutge espanyol Baltasar Garzón, és gairebé exactament igual que l'ordre de detenció de fa dues setmanes. Però hi ha una distinció important: sobtadament, sense la indicació de qualsevol nou fet, els càrrecs s'han canviat de 'col·laboració ' a "pertinença a l'organització i conspiració per a l'assassinat". En solament dues setmanes, sense canviar una lletra del text anterior, els càrrecs es poden augmentar així de dramàticament. Aquesta miraculosa inflació sembla seguir la lògica "si fem els càrrecs bastant més greus, estan limitats per a ser presos seriosament "...

Aquestes acusacions són totalment absurdes, i no són de cap manera evidències que puguin ser utilitzades. Aquestes 'suposades evidències' són una col·lecció de remors infundades, de la remor i del resultat d'una declaració aconseguida sota tortura. Aquesta declaració ha estat des d'aleshores retirada per la persona que la va donar. El text literal d'aquests fets és com segueix: "Juan Ramón Rodríguez Fernández" era part del denominat "comando Gorbea" de l'organització ETA. Aquest comando va cometre crims contra les vides, la integritat i les característiques de persones en les províncies de Barcelona i de Girona entre maig i juliol de 2001. Dintre d'aquesta organització ell, a través d'un altre membre, va lliurar la informació sobre els blancs de l'organització terrorista.
En concret, ell va proveir informació sobre el fundador de l'organització CEDADE, per a confiar atac contra la seva vida. La informació proveïda i controlada per Juan Ramón Rodríguez Fernández va ser trobada en forma escrita en una casa que va ser utilitzada per membres del comando al carrer Villaroel a Barcelona. A més d'això, ell va treballar com a persona de contacte per a direcció de l'organització ETA fora d'Espanya".

Aquests " suposats fets" enlloc són sostinguts per qualsevol evidència. L'única cosa que s'indica, és que l'acusació respecte a CEDADE es basa en la declaració de García Jodrá, el qual es troba a la presó a l'estat espanyol (en la mateixa declaració Jodrá, indica que JuanRa va rebutjar ser una persona de contacte per a ETA. Això s'esmenta en el fitxer, però no és pel que sembla tan rellevant per a Espanya com les altres parts de la seva declaració).

García Jodrá va fer aquesta declaració durant els primers 5 dies infames de la seva detenció, en la qual mantenen a la gent en aïllament i incomunicació total a Espanya. Segons ell, i el seu doctor, el van torturar durant aquest període. Dotzenes de casos com aquests es destapen a Espanya cada any. Ell des d'aleshores ha rebutjat la seva declaració davant un jutge. 

A part d'això, encara segueix sent un misteri perquè va haver de ser JuanRa qui facilités les dades del president de CEDADE. Aquest home és bé conegut com el president d'aquest grup neo-nazi, i freqüenta una llibreria on es ven "Mein Kampf ", i la seva adreça es pot trobar en moltes pàgines web antifeixistes, per no esmentar el llistat telefònic...

Tot això no és res nou a Espanya. Moltes organitzacions, diaris i ràdios han estat prohibides pel decret en el passat fa quatre anys, sense que cap d'aquests casos arribessin a ser processats.

El que és nou, no obstant això, és que els Països Baixos estiguin cooperant en una extradició on els arguments són extremadament ombrívols. Una extradició basada en la tortura, i a un país que viola regularment els drets democràtics civils. Per descomptat, ens oposarem a això. JuanRa està sent processant sobre la base del que és: un activista català, actiu en els camps del antifeixisme, la antiglobalització i contra la repressió de l'estat espanyol contra l'oposició dissident.

¡Els Països Baixos no deuen cooperar amb aquesta extradició política!!! 

Supportgroup Free JuanRa
Email: info at freejuanra.org
Web: www.freejuanra.org


--------------------------------------------------------------------------------


EL ESTADO ESTADO ESPAÑOL EXIGE LA EXTRADICIÓN DE JUANRA:

Ámsterdam, 6 de Febrero de 2002


No hay hechos nuevos en la petición de la extradición 
El departamento holandés de justicia puede cooperar en la extradición basada en una declaración conseguida mediante tortura. 

La petición de la extradición llegó hoy contra Juan Ramón Rodríguez Fernández, el activista y cantante de Barcelona que fue arrestado en Ámsterdam el 16 de enero. Esta petición, firmada por el juez español Baltasar Garzón, es casi exactamente igual que la orden de detención de dos hace semanas. Pero hay una distinción importante: repentinamente, sin la indicación de cualquier nuevo hecho, los cargos se ha cambiado de 'colaboración ' a "pertenencia a la organización y conspiración para el asesinato". 
En solamente dos semanas, sin cambiar una letra del texto anterior, los cargos se pueden aumentar así de dramáticamente. Esta milagrosa inflación parece seguir la lógica "si hacemos las cargas bastante más pesadas, están limitados para ser tomados seriamente "... 

Estas acusaciones son totalmente absurdas, y no son de ninguna manera evidencias que puedan ser utilizadas. Estas 'supuestas evidencias' son una colección de rumores infundados, del rumor y del resultado de una declaración conseguida bajo tortura. Esta declaración ha sido desde entonces retirada por la persona que la dio. 

El texto literal de estos hechos es como sigue: "Juan Ramón Rodríguez Fernández" era parte del denominado "comando Gorbea " de la organización ETA. Este comando cometió crímenes contra las vidas, la integridad y las características de personas en las provincias de Barcelona y de Gerona entre mayo y julio de 2001. Dentro esta organización él, a través de otro miembro, entregó la información sobre los blancos de la organización terrorista. 
En concreto, él proveyó información sobre el fundador de la organización CEDADE, para confiar ataque contra su vida. La información proveida y controlada por Juan Ramón Rodríguez Fernández fue encontrada en forma escrita en una casa que fue utilizada por miembros del comando en la calle Villaroel en Barcelona. Además de esto, él trabajó como persona del contacto para la dirección de organización ETA fuera de España". 

Estos " supuestos hechos" en ninguna parte son sostenidos por cualquier evidencia. La única cosa que se indica, es que la acusación respecto a CEDADE se basa en la declaración de García Jodrá, el cual se encuentra en prisión en el estado español. (en la misma declaración Jodrá, indica que JuanRa rechazó ser una persona de contacto para ETA. Esto se menciona en el fichero, pero no es al parecer tan relevante para España como las otras partes de su declaración). 
García Jodrá hizo esta declaración durante los primeros 5 días infames de su detención, en la cual mantienen a la gente en aislamiento e incomunicación total en España. Según él, y su doctor, lo torturaron durante este período. Docenas de casos como éstos se destapan en España cada año. Él desde entonces ha refutado su declaración ante un juez. 

Aparte de eso, todavía sigue siendo un misterio porqué tuvo que ser JuanRa quien facilitara los datos del presidente de CEDADE. Este hombre es bien conocido como el presidente de este grupo neo-nazi, y él frecuenta una librería donde se vende "Mein Kampf ", y su dirección se puede encontrar en muchas páginas web anti- fascistas, por no mencionar el listín telefónico... 

Todo esto no es nada nuevo en España. Muchas organizaciones, los periódicos y las estaciones de la radio han sido prohibidas por el decreto en el pasado hace cuatro años, sin que ninguno de estos casos llegaran a ser procesados. 

Lo que es nuevo, sin embargo, es que los Países Bajos estén cooperando en una extradición en que los argumentos son extremadamente sombríos. Una extradición basada en la tortura, y a un país que viola regularmente los derechos democráticos civiles. 

Por supuesto, nos opondremos a esto. JuanRa está siendo procesando sobre la base de lo que es: un activista catalan, activo en los campos del antifascismo, la antiglobalizacion y contra la represión del estado español contra la oposición disidente.

¡Los Países Bajos no deben cooperar con esta extradición política!!!


Supportgroup Free JuanRa
Email: info at freejuanra.org
Web: www.freejuanra.org
--------------------------------------------------------------------------------

 EL VOCERO DISIDENTE:
 Ap. Correos 36090, 08080 BCN
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: /pipermail/infos/attachments/20020211/eb88e9b9/attachment.htm


More information about the Infos mailing list